Czytanie
Zajęcia rewalidacyjne z wykorzystaniem TIK mobilizują uczniów do podejmowania większego wysiłku umysłowego. W dniu 10.05.23r. zastosowana interaktywna tablica pozwoliła wyzwolić aktywną postawę podczas doskonalenia umiejętności czytania ze zrozumieniem, budowania zdań o logicznej konstrukcji oraz wzbogacania czynnego i biernego słownictwa.

  Motoryka
Tablica interaktywna sprawdza się w doskonaleniu różnych obszarów umiejętności dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Tym razem w ramach zajęć rewalidacyjnych w dniu 09.05.23r. usprawniana była motoryka mała oraz rozwijany analizator wzrokowo-ruchowy.

mt gallery: Rewalidacja09.05.23r. to jeden z wielu dni, kiedy odbyły się zajęcia rewalidacyjne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Jak zawsze uatrakcyjniła ona przebieg zajęć, ale co najważniejsze pozwoliła efektywniej zrealizować ich cel. Tym razem doskonalona była umiejętność rozpoznawania i poprawnego zapisu graficznego cyfr i liter, przy jednoczesnym stymulowaniu percepcji wzrokowej oraz przetwarzaniu fonologicznym.

We wtorek 09 mają grupa najmłodszych przedszkolaków aktywnie włączyła się w obchody Święta Konstytucji 3 Maja oraz Dnia Flagi. Stanowiło to doskonałą okazję do wykorzystania nowoczesnych technologii do przekazania dość trudnych na tym etapie edukacyjnym treści. Jak się okazało, dzieci odnalazły się zarówno w tematyce zajęć, jak też w świecie  nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych z zadziwiającą łatwością. A zajęcia stanowiły prawdziwą gratkę!

                                                                                                        Agnieszka Stępień 

 Screenshot 20230510 104000 Gallery

 
 Terapia pedagogiczna
W dniu 8 maja 2023 roku zajęcia terapii pedagogicznej w klasie 5a odbyły się z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Na zajęciach ćwiczono  sprawność grafomotoryczną poprzez wypisywanie liter z trudnością ortograficzną oraz tekstu z lukami literowymi.

Celem przeprowadzonych zajęć było utrwalenie zasad poprawnej ortografii. Zajęcia z wykorzystaniem narzędzi TIK okazały się bardzo atrakcyjne i ciekawe.

Wiesława Staszak

 Zajęcia językowe
Dnia 4 maja 2023r. w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej na terenie szkoły, grupa uczniów uczestnicząca w zajęciach językowych utrwaliła sobie poznane zasady pisowni „rz”, wykorzystując do tego tablicę interaktywną oraz popularny serwis dyktanda.online. Uczennica Maja w ramach pracy uzupełniała brakujące „rz” lub „ż”, a następnie korygowała swoje ewentualne błędy, wskazując obowiązującą zasadę ortograficzną. 

Prowadząca zajęcia: Joanna Górczewska- Rudnicka