GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ:

 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08.00 – 14.45 08.00 – 14.45 08.00 – 15.20 08.00 – 14.45 08.00-14.00

 

 

Nauczyciel bibliotekarz:p. Wiesława Staszak

 

OFERTA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Lokal biblioteki składa się z jednego pomieszczenia: wypożyczalni i czytelni.
 2. Biblioteka gromadzi następujące materiały:
  wydawnictwa informacyjne:
  • podręczniki szkolne do księgozbioru podręcznego;
  • podręczniki szkolne dla uczniów;
  • lektury podstawowe do języka polskiego i innych przedmiotów nauczania;
  • lektury uzupełniające do języka polskiego;
  • lekturę popularnonaukową i naukową;
  • wybrane pozycje literatury pięknej;
  • wydawnictwa albumowe z dziedziny sztuki i krajoznawstwa;
  • odpowiednia prasę dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli;
  • podstawowe wydawnictwa z psychologii, filozofii, socjologii, pedagogiki i dydaktyki różnych przedmiotów nauczania;
  • materiały audiowizualne;

1. Prasa i księgozbiór  podręczny udostępniane są w czytelni i do pracowni na zajęcia.

2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego i po ich zakończeniu.

 

Aktyw biblioteczny 2023/2024

Aleksandra Rogoś – 7a
Tomasz Walkarz – 7a

Aktyw biblioteczny:

 • pełni funkcję łącznika klasowego z biblioteką;
 • poszukuje wiadomości w różnych źródłach informacji;
 • segreguje i układa czasopisma na regałach w czytelni;
 • porządkuje książki na regałach;
 • pomaga kolegom w doborze książek;
 • uczestniczy w organizowanych imprezach bibliotecznych promujących czytelnictwo i bibliotekę szkolną;
 • pomaga w przygotowaniu wystawek okolicznościowych;
 • zachowuje właściwa postawę czytelnika szkolnej biblioteki dając odpowiedni przykład koleżankom i kolegom;
 • promuje czytelnictwo i działalność biblioteki szkolnej.