Godziny otwarcia świetlicy w roku szkolnym

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7:15-15:20

7:15-15:20

7:15-15:20

7:15-15:20

7:15-14:25


Wychowawcy świetlicy:

Joanna Stasiewicz-Kluga
Dorota Andrzejewska
Ewelina Kazimierczak
Ewelina Wszelaki

Sale świetlicowe to sale 26,31 i 32 na I piętrze.

Celem głównym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości poprzez rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.

1.Zapewnienie uczniom opieki przed i po lekcjach.
2. Rozwijanie wielostronnej aktywności twórczej uczniów.
3.Wdrażanie wychowanków do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki i zabawy.
4. Zapewnienie wychowankom warunków do przygotowywania się do zajęć przed lekcjami, odrobienia lekcji po skończonych zajęciach edukacyjnych, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
5.Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno - moralnej.
6.Kształtowanie umiejętności właściwego i bezpiecznego korzystania z dóbr przyrody, wyrabianie odpowiedzialności za jej stan.
7.Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie.
8.Rozwijanie zainteresowań artystycznych, manualnych i sportowych.
9.Rozwijanie spostrzegawczości, ćwiczenie logicznego myślenia, pamięci i uwagi.
10. Rozbudzanie fantazji i wyobraźni.
11. Rozwijanie sprawności fizycznej uczniów.
12. Pomoc dzieciom z obniżonym poczuciem własnej wartości, mających kłopoty w nauce i przystosowaniu do życia w szkolnej społeczności.
13. Kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia i spędzania wolnego czasu.
14. Rozwijanie czytelnictwa.

Zasady działania świetlicy szkolnej dostosowane są do potrzeb uczniów oraz możliwości szkoły w okresie reżimu sanitarnego związanego z pandemią COVID-19

 

Dyrektor Tatiana Olbert Wicedyrektor Renata Langner

 

  

Nasza kadra

 

Dyrektorzy szkoły

Tatiana Olbert

dyrektor szkoły, informatyka

Renata Langner

wicedyrektor szkoły, nauczyciel SI

 

Pedagog szkolny

Edyta Surma

pedagog

Ewa Biały

pedagog specjalny

 

Wychowanie przedszkolne

Karolina Dekańska

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Agnieszka Mioduszewska

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Agnieszka Stępień

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Daria Chorążyczewska

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Joanna Zawierucha

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Anna Górkiewicz

nauczyciel wspomagający

 

Edukacja wczesnoszkolna

Katarzyna Paczkowska

edukacja wczesnoszkolna, logopedia, rewalidacja

Renata Jarema

edukacja wczesnoszkolna, etyka

Kamila Wójcik

edukacja wczesnoszkolna, surdopedagog

Ewa Grygowska

edukacja wczesnoszkolna

 

 

Biblioteka

Wiesława Staszak

nauczyciel bibliotekarz

 

Świetlica szkolna

Dorota Andrzejewska

wychowawca świetlicy, historia, wos

Joanna Stasiewicz-Kluga

wychowawca świetlicy, j. angielski

Ewelina Wszelaki

wychowawca świetlicy, j. polski

Ewelina Kazimierczak

wychowawca świetlicy, nauczyciel SI

 

Nauczyciele przedmiotów

Ewa Biały

religia

Joanna Górczewska-Rudnicka

j. polski

Ewelina Wszelaki

j. polski

Dorota Andrzejewska

historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie

Renata Szymańska-Banaszczyk

j. angielski

Natalia Soska

j. angielski,  j. niemiecki

Andrzej Królewicz

muzyka, plastyka

Aneta Kulik

przyroda, biologia, etyka, rewalidacja, chemia

Zuzanna Kondratowicz

fizyka

Dariusz Kasprzycki

matematyka, informatyka

Sebastian Kowalik

geografia, wychowanie fizyczne

Michał Janik

wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

ksiądz Jerzy Labuda

religia

 

grono002 grono003

2022 04 22 samorzad uczniowski 1

 

SAMORZĄD, TO NIE TYLKO PRACA, ALE I WALKA
SAMORZĄD -TO WALKA W OBRONIE PORZĄDNYCH,
CICHYCH I SŁABYCH PRZECIWKO WROGOM PORZĄDKU I SPRAWIEDLIWOŚCI.
JEDEN NIE DA RADY, ALE Z GROMADĄ
BĘDĄ MUSIELI SIĘ LICZYĆ.”

Janusz Korczak

 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Przewodniczący: Wasiak Szczepan
z-ca przewodniczącego : Kowalski Szymon
z-ca przewodniczącego : Wasiak Julia
skarbnik/sekretarz – Marciniak Weronika

członkowie:
Aneta Kałużna kl. IV A
Julia Barbacka kl. VI A
Zuzanna Akińcza kl. VI A
Zosia Chróścicka kl. VI A
Weronika Bacza kl. VI A
Kacper Kurek kl. V A
Filip Pustelnik kl. V A
Jakub Piątek kl. V A

opiekunowie:

Daria Chorążyczewska
Marcin Różalski

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ:

 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08.00 – 14.45 08.00 – 14.45 08.00 – 15.20 08.00 – 14.45 08.00-14.00

 

 

Nauczyciel bibliotekarz:p. Wiesława Staszak

 

OFERTA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Lokal biblioteki składa się z jednego pomieszczenia: wypożyczalni i czytelni.
 2. Biblioteka gromadzi następujące materiały:
  wydawnictwa informacyjne:
  • podręczniki szkolne do księgozbioru podręcznego;
  • podręczniki szkolne dla uczniów;
  • lektury podstawowe do języka polskiego i innych przedmiotów nauczania;
  • lektury uzupełniające do języka polskiego;
  • lekturę popularnonaukową i naukową;
  • wybrane pozycje literatury pięknej;
  • wydawnictwa albumowe z dziedziny sztuki i krajoznawstwa;
  • odpowiednia prasę dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli;
  • podstawowe wydawnictwa z psychologii, filozofii, socjologii, pedagogiki i dydaktyki różnych przedmiotów nauczania;
  • materiały audiowizualne;

1. Prasa i księgozbiór  podręczny udostępniane są w czytelni i do pracowni na zajęcia.

2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego i po ich zakończeniu.

 

Aktyw biblioteczny 2023/2024

Aleksandra Rogoś – 7a
Tomasz Walkarz – 7a

Aktyw biblioteczny:

 • pełni funkcję łącznika klasowego z biblioteką;
 • poszukuje wiadomości w różnych źródłach informacji;
 • segreguje i układa czasopisma na regałach w czytelni;
 • porządkuje książki na regałach;
 • pomaga kolegom w doborze książek;
 • uczestniczy w organizowanych imprezach bibliotecznych promujących czytelnictwo i bibliotekę szkolną;
 • pomaga w przygotowaniu wystawek okolicznościowych;
 • zachowuje właściwa postawę czytelnika szkolnej biblioteki dając odpowiedni przykład koleżankom i kolegom;
 • promuje czytelnictwo i działalność biblioteki szkolnej.

Stołówka

 

 

W szkole znajduje się duża stołówka, w której uczniowie mogą zjeść obiad. Obiady gotowane są w szkole. Wewnątrz stołówki na tablicy ogłoszeń znajduje się jadłospis.

 

 

 

HARMONOGRAM WYDAWANIA POSIŁKÓW

Przedszkole
9.00 – śniadanie
12.00 – obiad, podwieczorek

Klasy I -III
11.25 – 11.40 - obiad

Klasy IV - VIII
12. 25 – 12. 45 - obiad

Warunkiem dokonania odpisu jest wcześniejsze zgłoszenie nieobecności dziecka telefonicznie 91 39 103 80 lub poprzez dziennik Vulcan.