SAMORZĄD UCZNIOWSKI - Szkoła Podstawowa im. Bronisława Malinowskiego w Osinie

Przejdź do treści

Wybory do samorządu uczniowskiego

Jak co roku we wrześniu odbyła się w naszej szkole kampania wyborcza do Samorządu Uczniowskiego. Były plakaty, ulotki, hasła i obietnice przedwyborcze. Ukoronowaniem akcji były wybory, które w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i powszechnym wyłoniły samorządową reprezentację szkoły.  27 września w lokalu wyborczym zorganizowanym w holu szkoły każdy uczeń mógł oddać swój głos na karcie wyborczej. Spośród oddanych prawidłowo głosów największą ilość uzyskali i będą pełnić w Samorządzie Uczniowskim następujące funkcje:

Kamil Gibas- przewodniczący SU
Paweł Rozesłański- zastępca przewodniczącego SU
Oliwia Chróścicka- skarbnik SU

Nad prawidłowym  przebiegiem głosowania nadzór sprawowała powołana wcześniej Komisja Wyborcza oraz opiekunowie Samorządu Uczniowskiego. Wszystkim, którzy otrzymali poparcie wyborców gratulujemy.

E. Grygowska, R. Langner, M. Różalski