Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie mgr Tatiany Olbert w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej oraz ustalenia trybu i harmonogramu jej działania do oddziału przedszkolnego i pierwszej klasy szkoły podstawowej. 

1) zarządzenie 

2) harmonogram 

Po weryfikacji przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie informuję, iż wszyscy kandydaci zostali przyjęci.

Wicedyrektor Renata Langner

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów

Załącznik do pobrania - kliknij aby pobrać

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie informuje, że wszystkie zgłoszone dzieci do oddziałów przedszkolnych i klasy I na rok szkolny 2022/2023 zostały przyjęte.
Ponadto Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie informuje, że nabór do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023 będzie prowadzony na wolne miejsca w postępowaniu uzupełniającym w terminie: 29 marca 2022r –29 kwietnia 2022r.