NASZA KADRA - Szkoła Podstawowa im. Bronisława Malinowskiego w Osinie

Przejdź do treści
NASZA KADRA

Tatiana Olbert– Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osinie, nauczyciel informatyki
Renata Langner – wicedyrektor, nauczyciel wychowania fizycznego
Edyta Surma - pedagog szkolny
Joanna Górczewska-Rudnicka – nauczyciel języka polskiego
Aneta Kulik – nauczyciel przyrody, biologii, etyki, rewalidacji
Ewelina Wszelaki  – nauczyciel języka polskiego, informatyki
Dorota Andrzejewska – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie
Renata Szymańska-Słoboda – nauczyciel języka angielskiego
Natalia Soska – nauczyciel języka angielskiego
Aleksandra Dul – nauczyciel języka angielskiego
Beata Pietruczyk – nauczyciel języka niemieckiego
Marian Szymczak – nauczyciel matematyki
Zuzanna Kondratowicz – nauczyciel fizyki
Krystyna Biernikowicz – nauczyciel chemii
Andrzej Królewicz – nauczyciel muzyki i plastyki
Renata Jarema – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, etyki
Wanda Trojanowska – wychowawca świetlicy
Kamila Wójcik – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Katarzyna Paczkowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, rewalidacji, logopeda
Ewa Grygowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Agnieszka Stępień – nauczyciel wychowania przedszkolnego
Elżbieta Chodor – nauczyciel wychowania przedszkolnego
Michał Janik – nauczyciel wychowania fizycznego
Sebastian Kowalik – nauczyciel wychowania fizycznego, geografii
Marcin Różalski – nauczyciel zajęć technicznych, doradca zawodowy, wychowawca świetlicy
Joanna Stasiewicz – Kluga – wychowawca świetlicy  
Renata Jendrusiak– nauczyciel religii
ks. Jerzy Labuda – nauczyciel religii
Wiesława Staszak – nauczyciel – bibliotekarz
Ilona Stasiewicz – nauczyciel wspomagający, nauczyciel rewalidacji
Dariusz Kasprzycki - nauczyciel matematyki
Ewelina Kazimierczak - wychowawca świetlicy
Agnieszka Garbacka – nauczyciel wychowania przedszkolnego
Karolina Dekańska – wychowawca świetlicy przedszkolnej
Joanna Zawierucha – wychowawca świetlicy przedszkolnej
Aleksandra Smorczewska – nauczyciel zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
Gabriela Buca – nauczyciel wspomagający, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Szkoła Podstawowa
im. Bronisława Malinowskiego w Osinie
Osina 54, 72-221 Osina
sekretariat@sposina.pl
+48 91 39 103 80
Wróć do spisu treści