Ciekawskie pierwszaki
Przez ostatnich kilka dni uczniowie klasy pierwszej realizując zadania projektowe zdobywali wiedzę o Wszechświecie. Nasze pierwsze zajęcia dotyczyły życia i działalności Mikołaja Kopernika, podczas których uczniowie usłyszeli kim był słynny Polak i czego dokonał. Następnie obejrzeli prezentację multimedialną, dzięki której dowiedzieli się, co to jest Układ Słoneczny, poznali planety oraz inne ciała niebieskie, które krążą wokół Słońca.Na podstawie zdobytych informacji pracując zgodnie w zespołach stworzyli ciekawe prace plastyczne przedstawiające Układ Słoneczny utrwalając wszystkie zdobyte wiadomości.

Kamila Wójcik