Laboratorium Przyszłości w szkole

12 czerwca w naszej szkole odbyły się bezpłatne warsztaty w ramach Mobilnych Laboratoriów Przyszłości. Od trzeciej do szóstej godziny lekcyjnej uczniowie klas 5-7
uczestniczyli w grupach 15 osobowych w 2 ćwiczeniach (każda grupa 2x 45 minutowe warsztaty), które prowadzili przyjezdni edukatorzy z Mobilnych Laboratoriów Przyszłości.
Edukatorzy prowadzili prezentacje z zakresu:
a. sztuczna inteligencja – sieci neuronowe
b. druk 3D,
c. sprzęt multimedialny
d. gogle VR
e. roboty Photon
f. mikrokontrolery
g. programowanie z LEGO Spike
Projekt zakłada unowocześnianie szkół tak, aby zajęcia prowadzone były w angażujący i ciekawy dla uczniów sposób. Lekcje mają także pomagać w odkrywaniu talentów.

Renata Langner